క్యోసెరా ప్రవేశించండి పనిచేశారు, జపాన్, కోసం ఆటోమేటెడ్ ఉత్పత్తి సామగ్రి తయారీకి ఒక కొత్త మొక్క “స్మార్ట్ ఫ్యాక్టరీ”

ఏప్రిల్ 18, 2019 పత్రికా ఏజెంట్ 0

Die Anlage wird Produktionszubehör für Kyocera entwickeln, um den Einsatz von Robotik und KI-Technologien zu stärken. Architektonische Darstellung des neuen Werks Kyoto/Neuss, 18. ఏప్రిల్ 2019. […]